Reabilitare și reamenajare punctele PSI din Comuna Păuleni-Ciuc2022
Păuleni-Ciuc - Csíkpálfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Csíkpálfalva községnek 30 önkéntes tűzoltója van. Az önkéntestűzoltó alakulat két tűzoltásra alkalmas járművel, valamint teljes munkavédelmi felszereléssel rendelkezik.A községet alkató három településen a munkavédelmi felszerelések és tűzoltáshoz szűkséges felszerelések tárolására alkalmas helyiségek kialakítása, bővítése, és befejezése a 2021-s év prioritása. Csíkdelnén egy garázskapuval, belehetne fejezni a taráló helyet, Csíkpálfalván a meglévő épületet bővíteni kell, mivel a munkavédelmi felszereléseknek már nincs hely, és a kibővített tűzoltó felszerelések is nehezen megközelíthető helyen vannak tárolva. Csíkcsomortában indokolt egy új tároló hely építése mivel a fenn említett eszközöket a közbirtokoság székhelyén vagyunk kénytelenek tárolni.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
A beruházás célja, hogy sürgősség esetén az önkéntes tűzoltók helyben és minél rövidebb idő alatt tudják elérni a mentési és megelőzési eszközeiket.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
A beruházás nagyban hozzá járul úgy a falu mint a község és a térség gazdaság fejlődéséhez, mivel a befektetőknek fontos szempont egy katasztrófa esetén a gyors reagálás.Biztonságos környezetbe fokozottabban fektetnek be a vállalkozok, ez pedig nagyban hozzájárul a térség gazdaság fejlődéséhez.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A község lakossága amely az insse. ro 2022 januári adatai szerint 2047 fő
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
A község rendelkezik járművel és teljes tűzoltó felszereléssel és munkavédelmi eszközökkel, amelyek adományból, pályázati forrásokból és a helyi közbirtokosságok adományaiból van fejlesztve.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

50% - 75%