Modernizarea drumurilor agricole în comuna Păuleni-Ciuc2022
Păuleni-Ciuc - Csíkpálfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Csíkpálfalva Község Polgármesteri hivatala, vidékfejlesztési programból szeretné modernizálni a Csíkpálfalva településhez tartozó mezei utat, úgyhogy a DN12a jelzésű nemzeti útról letérve közvetlenül Csíkpálfalvát lehessen érinteni, ugyanakkor Csíkdelnéről Csíkpálfalva fele vezető 123E jelzésű megyei útról letérve szintén ebbe az útba lehessen csatlakozni, valamint ezen tovább haladva és a település mellett elhaladva közvetlenül Csíksomlyóra lehessen érkezni.Ezek megvalósításával tehermentesítődik Csíkpálfalva és Csíkdelne települések útjai, megvédve a településeket a járművek által kibocsátott kipufogó gázoktól, és a járművek zajától a Ezenkívül az út 232 gazdát szolgálna ki, úgyhogy mezőgazdasági munkáikat a XXI századi elvárásoknak megfelelően tudják végezni.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
A beruházás célja, hogy a helyi mezőgazdasági tevékenységek a korelvárásinak megfelelő körülményeket biztosítson, ugyanakkor a megyébe látogató turisták a város érintése nélkül is rövidebb úton tudjanak, úgy Csíkpálfalvára, mint Csíksomlyóra látogatni.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Mivel Csíkpálfalva község alacsony költségvetéssel és minimális saját jövedelemmel rendelkezik, saját erőből nem tudja kivitelezni ezt a beruházást, valamint az önrészt felvállalni.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A célcsoport elsősorban a falu, a község lakossága, a 2011-s népszámlálási adatok szerint 1836 fő, a 2020 júliusi insse.ro adatai alapján 2019 fő, a mezőgazdasági munkát végző 232 gazda, és az ide látogató turisták.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Pályázat benyújtva.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%