Modernizarea drumurilor locale din comuna Păuleni-Ciuc, Județul Harghita/Csíkpálfalva község2022
Păuleni-Ciuc - Csíkpálfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
2018 januárjában Csíkpálfalva község polgármestere támogatási szerződést írt alá a Gyulafehérvár-i 7. Vidékfejlesztési Regionális Központtal, az alapszolgáltatások és vidék megújítás vidéki területeken 7. intézkedésének, 7.2. alintézkedésére a C0720RM00011772100394/22.01.2018 számú szerződéssel. A beruházás megvalósulásakor 5315 méter községi útra kerül aszfaltburkolat valamint hidakkal és átereszekkel is bővül a község infrastruktúrája . A megvalósuló út modernizálással összekötődik a 2007-2014-s programozási és fejlesztési időszakban kiépített 7,5 km községi út hálózat valamint a 2018-s évben befejezett megyei DJ 123E számú út.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
A fejlesztés jobb életkörülményeket biztosít az itt lakóknak, gazdasági fejlődést generál a községnek, a Gyimesek felől érkező és Csíksomlyóra tartó turistáknak és búcsújárók útvonala, nem utolsó sorban a szomszédos települések átutazó lakói szintén erre közelítik meg nagy számban a megyeszékhelyet.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
A beruházás összértéke 6.508.421,46 lej,a vidékfejlesztési alapból elszámolható keret 5.002.168,66 lej míg a támogatásra nem jogosult összeg 1.506.252,80 lej ez utóbbi összeg tartalmazza a 2021- s építőanyag drágulás utáni emelkedést is . Ez utóbbi az-az 1.506.253,91 lej fedezéshez kérjük a Hargita megye Tanácsának segítségét.A község kis költségvetéssel, minimális saját bevétellel rendelkezik. Az előző fejlesztési ciklusban Csíkpálfalva község polgármesteri hivatala már kölcsönt vett fel 15 évre a nem elszámolható költségek fedezésére. Ahhoz, hogy a község ne váljon fizetés képtelenné nagy szűksége van a Hargita megye Tanácsának támogatására. Mivel ezek a fejlesztések a megye úthálózat fejlődésre valamint az itt élők, az ide látogatók de az átutazóknak is növeli komfortérzetét, nem utolsó sorban úgy Csíkpálfalva község mint ez által Hargita megye megítélését is javítaná.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A célcsoportjai, a község lakói, a 2011-s népszámlálási adatai szerint, 1836 fő,az insse.ro alapján 2022 januárjában a község lakosság elérte a 2047 főt, valamint 114 helyi vállalkozás a turisták és a Gyimesek felől érkező Csíksomlyót látogató búcsújárók, nem utolsó sorban az átutazó szomszédos települések lakói.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
A fejlesztés jelenleg 60% ba készült el. A községhez tartozó Csíkdelnén 100% ba, Csíkcsomortánban 100%.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

76% - 100%