SF/DALI reabilitarea Centru balnear la Băile Szejke2022
Odorheiu Secuiesc - Székelyudvarhely
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
în cursul anului 2021 a fost realizată o documentație tehnico economică intitualtă ”Studiu fundamentare privind potențialul turismului, infrastructurii și realizarea centrului de tratament la Băile Szejke și Tema de proiectare privind proiectarea centrului balnear în Băile Szejke” document care cuprinde și indicații exacte cu privire la dimensiunea și parametrii unui centru balnear. Pe baza celor cuprinse în această documentație trebuie elaborată un SF/DALI pentru reabilitarea/construirea unui Centru balnear.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Valorificarea calității terapeutice a izvoarelor de apă minerală din zona Băile Szejke. Acreditarea ca stațiune turistică și balenară. Creșterea atractivității turistice a zonei Odorhei.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Au fost finalizate demersurile pentru izvoarelor de apă minerală din zonă și a fost obținută și Revitalizarea vechiului renume de centru balnear, pe care Băile Szejke o posedă din secolul XIX.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii municipiului Odorheiu Secuiesc 34.257 conform REC 2011, locuitorii zone Odorhei, cca. 100.000 persoane, turiști.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Elaborare studiu fundamentare și Temă de proiectare

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

11% - 25%