Amenajare remiza pentru S.V.S.U și Protecție Civila2022
Toplița - Maroshévíz
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Amenajarea unui garaj/remiză pentru a putea fi garate Mijloacele de Interventie și materialele serviciului voluntar pentru situatii de urgenta.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Scopul construirii unui garaj/remiză pentru depozitarea tuturor echipamentelor și materialelor ale serviciului voluntar si Protectie civila
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Investiția este necesara deoarece toate materialele de interventie și echipamentele sunt depozitate într-un spațiu impropriu, degradansu-se treptat.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Pompierii voluntari ai serviciului voluntar pentru situatii de urgenta
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
0

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%