Dotarea și echiparea S.V.S.U Toplita în vederea interventiei rapide în situatii de urgenta pe raza UAT Toplita2022
Toplița - Maroshévíz
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Dotarea si echiparea SVSU Toplita în vederea interventiei rapide în situații de urgență, pe raza administrativ teritoriala a municipiului Toplita. SVSU Toplita detine aviz pentru sectorul de competenta, avizul de infiintare si aviz sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta. Echipamentele și mijloacele de interventie necesare sunt: - Aparat autonom de respirat cu aer comprimat; - Butelie de rezerva pentru aparat de respirat; - Costum de interventie profesionist de pompier tip Nomex; - Cisme de pompier cu brant metallic; - Lanterne profesionale cu acumulatori; - Scara culisantă de pompier pentru interventia la inaltime
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul si scopul acestei investitieii este de a dota cu echipamente, dotari tehnice SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA TOPLITA
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
În cazul personalului de intervenție angrenat în acțiuni din cadrul situațiilor de urgență, ansamblul de mijloace individuale de protecție din dotare, are scopul de a asigura pe durata intervențiilor protejarea împotriva efectelor apei, radiațiilor calorice, fumului, gazelor toxice, loviturilor mecanice ori ale căderilor de la înălțime sau ale altor condiții de mediu cu potențial de periculozitate.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
POMPIERII VOLUNTARI ATRASI PRIN CONTRACTE DE VOLUNTARIAT IN STRUCTURA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA TOPLITA- LOCUITORII ORASULUI TOPLITA.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
0%

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%