SF Construire Bazin de înot în Municipiul Odorheiu Secuiesc2022
Odorheiu Secuiesc - Székelyudvarhely
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Elaborarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Construirea unui bazin de înot în Municipiul Odorheiu Secuiesc” cu capacitate și funcții ideale pentru a deservi locuitorii din Odorheiu Secuiesc și din zona urbană funcțională al acestuia.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Asigurarea infrastructurii necesare pentru desfășurarea activităților de sport și recreere, posibilitatea organizării cursurilor de înot pentru școlari și pentru adulți. Promovarea modulșui de viață sănătos.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Municipiul Odorheiu Secuiesc nu posedă de o infrastructură adecvată în acest sens. Deoarcece localitatea este denumită și ”Orașul școlilor”, având multe instituții educaționale și fiind un centru educațional pentru zona Odorhei și nu numai (având elevi și din localități la 50 km distanță) este justificată necesitatea unui bazin de înot atțt pentru scop edutațional-sportiv cât și pentru recreere.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Elevii celor 4 grădinițe, 4 școli gimnaziale, 8 licee și școli profesionale (din care 1 clasă cu profil sportiv), membrii Clubul Sportiv Școlar și al Clubul Sportiv al Municipiului Odorheiu Secuiesc. Asociația din urmă are în structura ei secție de înot, cu sportivi legitimați.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Elaborare SF

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%