Sprijinirea funcționării Serviciului de Ambulanță din Remetea 2022
Remetea - Gyergyóremete
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Serviciul de Ambulanță Locală din Remetea funcționează în cadrul Casei de Sănătate și îndeplinește sarcini și atribuții la nivel micoregional. Deservește nu numai localitatea Remetea, ci și cele din apropriere, respectiv localitățile dintre Sărmaș – Lăzarea, respectiv Tulghes-Remetea. Cheltuielile de funcționare a serviciului (consumul de energie electrică, apă-canalizare, încălzire, cheltuieli de personal auxialiar, cheltuieli de întreținere și reparații) sunt suportate integral din bugetul local al Comunei Remetea. În vederea creării condițiilor pentru funcționarea în localitate, în interesul locuitorilor ei, a asistenței medicale de urgență și de prim ajutor calificat, noul sediu al serviciului de ambulanță a fost amplasată la Casa de Săăntate. Din suprafața utilă a Casei de Sănătate, Serviciul de Ambulanță ocupă o suprafață de 180,81 mp, reprezentând o pătrime din suprafața totală a clădirii, reprezentând o pătrimre din suprafața totală a clădirii, suprafață predată în administrare gratuit Serviciului de Ambulanță Județeană.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Asigurarea continuității serviciului de ambulanță la nivel microregional și local.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Serviciul de Ambulanță din Remetea este o unitate sanitară importantă de utilitate publică, a cărei funcționare necesită finanțare în vederea asigurării activității. Datorită cheltuielilor de funcționare ridicate a Serviciul de Ambulanță Locală din Remetea, anual se înregistrează un deficit bugetar semnificativ.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Populația din zonă
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Serviciul de ambulanță funcționabil

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

76% - 100%