Reabilitarea clădirii Bazei Sportive Dealu2022
Dealu - Oroszhegy
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Realizarea investiției constă în Reabilitarea clădirii bazei sportive fiind o anexă a Bazei sportivă multifuncțională. La clădirea bazei sportive lucrările au început acum 13 ani, in prezent este într-o stare continua de degradare, fapt ce le face imposibil de utilizat pentru sportivii. Din această cauză este necesară intervenția imediată. Primăria Comunei Dealu intenţionează să îmbunătăţească condițiile de utilizare a iubitoriilor de sport prin reabilitarea clădirei.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul general al proiectului este Reabilitarea clădirii bazei sportive cat mai curand posibil, prin renovarea: scării exterioare, renovarea pereților exteriori și interiori, renovarea dusuri, vestiare, renovarea sistemelor de incalzire si iluminat. Ca o construcție nouă vom realiza un acoperiș de mansardă.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Creșterea atractivității zonei pentru iubitorii de sport, pentru cei participanți la programe sportive, sociale și de recreere. Localitatea are un important potențial turistic fiind așezată într-o zonă colinară cu peisaje deosebite. Reabilitarea clădirii va crea noi locuri de munca , prin atragerea mai mulți turiști. Dorim să răspundem la cererea comunității privind creșterea calității sportive în comună prin mărirea capacității și asigurarea condițiilor optime de funcționare a clădirii bazei sportive.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii Comunei Dealu, iubitorii de sport din zona
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor