Înfiinţare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Lupeni,judetul Harghita cu satele aparţinătoare Lupeni, Bisericani, Morăreni, Bulgăreni,Păltiniş şi Satu Mic2022
Lupeni - Farkaslaka
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Obiectivul general al investiţiei constă în infiinţare a sistemului inteligent de distributie gaze naturale în comuna Lupeni.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Investiţia contribuie la bunăstarea și dezvoltarea comunităţii locale
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Înfiinţare sistemului inteligent de distributie gaze naturale în spaţiul urban duce la dezvoltarea economică și socială a zonei, având ca rezultat final îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor precum si atragerea de investitori in zonă.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
A megvalósíthatósági tanulmány tervezése folyamatban, le van szerződve.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%