MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ DIN COMUNA LUPENI, JUDEȚUL HARGHITA 2022
Lupeni - Farkaslaka
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Prin proiectul propus spre finanțare se va moderniza drumurile de exploatație agricolă din comuna Lupeni. Aceste drumrui se identifică după cum urmează: - Drum de exploatație agricolă 1 secțiunea A cu lungimea de 980 m. Acest drum pornește din drumul național DN13A și se termină într-o stradă din localitatea Lupeni; - Drum de exploatație agricolă 1 secțiunea B cu lungimea de 2.02 m. Acest drum pornește din drumul de exploatație agricolă 1 Secțiunea A și se termină în în drumul de exploatație agricolă 2; - Drum de exploatație agricolă 2 cu lungimea de 1.465 m. Acest drum pornește din drumul de exploatație agricolă 1 Secțiunea B și se termină în drumul forestier Nicoul Alb; - Drum de exploatație agricolă 3 cu lungimea de 500 m. Acest drum pornește din drumul județean DJ134A și se îndreaptă spre terenurile agricole de la marginea localitățilorBisericani și Bulgăreni;
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Modernizarea infrastructurii de transport agricol, considerată premisa dezvoltării durabile şi sustenabile a zonelor rurale; Desfăşurarea circulaţiei atelajelor si utilajelor agricole în condiţii normale, inclusiv pe timp nefavorabil; îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi revitalizarea agriculturii: Asigurarea posibilităţii de acces în condiţii optime, a mijloacelor de transport agricol la exploataţiile agricole si agenţi economici; Facilitarea accesului localnicilor la proprietăţile agricole;
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Necesitatea acestei investiții se conturează în primul rând prin îmbunătățirea condițiilor de transport a persoanelor și mărfurilor prin asigurarea unei infrastructurii rutiere reabilitate si moderne.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Támogatási szerződés aláírása előtt állunk.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%