Amenajare piata comunala2022
Sândominic - Csíkszentdomokos
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Realizarea investiției constă în organizarea spaţiului pieţei agroalimentare ca un loc comunitar de întâlnire şi încurajarea interesului şi încrederii sporite în produsele locale, tradiţionale.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivele proiectului constă în realizarea de spaţii comerciale și spaţii conexe, ca urmare a implementării proiectului, locuitorii din zonă beneficiază de spaţiu modern centralizat unde se desfășoară, într-un mod civilizat, activităţi de comerţ cu produse agroalimentare și diverse.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Investiția va contribui la dezvoltarea producătorilor locali și încurajarea activităților legate de producția agricolă.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii investiției sunt locuitorii comunei.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Investiția este în faza de idee de proiect.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%