Modernizarea unor străzi din loc. Ocna de Jos și Ocna de Sus, com. Praid, jud. Harghita2022
Ocna de Sus - Felsősófalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Modernizarea unor străzi din loc. Ocna de Jos și Ocna de Sus prin asfaltarea acestora
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Modernizarea infrastructurii rutiere.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Realizarea proiectului este necesar si oportun pentru comuna Praid, deoarece consta in satisfacerea unor necesitati evidente identificate la nivelul celor 2734 locuitori din cele doua localitati.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
ln primul rand vor beneficia de aceasta investitie locuitorii satului Oena de Jos si Ocna de Sus in numar de 2734 locuilori.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
ln pregatire procedura de atribuire pentru executia lucrarilor.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%