Lucrari de reparatii pe DJ 132A2022
Merești - Homoródalmás
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Prin protocolul de predare – primire Nr 13624 incheiat intre Judetul Harghita si Comuna Meresti s-a dat in administrarea Comunei Meresti, DJ 132A pozitia km 6 – 12, drum care face legatura intre Comuna Meresti si Pesterea Orban Balazs. In anii 2013 si 2014 sa realizrat reparatii capitale pe DJ 132A constând din realizare santuri laterale, strat de balast fundatie 20 cm si strat de piatra sparta 10 cm pe o lungime de 6 km. Pentru a tine drumul in stare buna anual sunt necesare reparatii capitale constand din curatire santuri si plombarea gropilor, pietruire etc.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru locuitorii comunei Meresti Îmbunătățirea infrastructurii drumurilor comunei Meresti Îmbunătățirea condițiilor de transport, 60% din fanetele particulare a comunei sunt situate in zona respectiva Crearea de noi locuri de muncă; Dezvoltarea turismului, aceast drum fiind drumul de acces către peșteră Orban Balázs, ce este frecvent vizitat de către turiști
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Creșterea atractivității zonei pentru turiști și atrageri de noi investitori economici . Localitatea are un important potențial turistic fiind așezată într-o zonă colinară cu peisaje deosebite. Modernizarea drumului va crea noi locuri de munca , prin atragerea mai mulți turiști
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei, agenţiile turistice, organizatorii de ture speciale, care pot oferi ture speciale garantate. Anual Valea Vârghișului respectiv Peștera Merești este vizitat de mii de turiști, cca 4500.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
0

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%