Proiectare casa de sănătate în satul Mihăileni - Csíkszentmihályi egészségház tervezete2022
120000
Mihăleni - Csíkszentmihály
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Ezen beruházásunkban egy korszerű egészségházat szeretnénk létrehozni községünkben. Ez az új épület adna otthont a családorvosi rendelőnek, fogászatnak, gyógyszertárnak. Szeretnénk kialakítani szakorvosi rendelésre alkalmas felületet és labor vizsgálatoknak is megfelelő infrastruktúrát létrehozni az épületben.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Célunk ezzel a beruházással, hogy községünk és a környékbeli községek lakói a lehető minél könnyebb úton juthassanak orvosi kezeléshez. Mindezt szeretnénk korszerű épületben, egyhelyen megvalósítani.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Jelenlegi családorvosi rendelőnk, fogászatunk és gyógyszertárunk egy régi épületben kapott helyet, mely eredetileg istállóként funkcionált. Az itt élő embereknek nagy segítséget nyújtana egy modernebb, felszereltebb egészségház, ahol mindent egyhelyen elérnek, hosszabb utazás nélkül.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Községünk lakói, szomszédos települések, idelátogatók, akik gyógykezelésre szorulnak
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Jelenleg az épület tervezése zajlik.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%