“Mansardarea apartamentului primăriei ” din Comuna Porumbeni, satul Porumbenii Mari2022
Porumbenii Mari - Nagygalambfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Comuna Porumbeni are trei localități înfrățite: Mikepércs, Szank și Gyöngyöstarján din Ungaria. Există o strânsă colaborare în proiecte de infrastructură, activităţi culturale şi sportive și în programe de perfecţionare. Anual se organizează ziua memorială a scriitorului vestit Kanyadi Sandor, eveniment la care sunt invitați localitățile înfrățite. Comuna Porumbeni dispune de un apartament cu 3 camere, unde pot fi cazați reprezentanții localităților înfrățite, dar nu este suficient loc de cazare. Având în vedere că apartamentul primăriei se poate mansarda, s-ar putea prin mansardare de a crea locuri de cazare pentru delegații din localitățile înfrățite.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Prin crearea noi locuri de cazare, s-ar putea lărgi relațiile de prietenie și de colaborare între localitățile înfrățite.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Prin nerealizarea investitiei mai sus mentionate, cladirea existenta, nu ar asigura cazare pentru delegațíile localitățílor înfrățíte. Acest imobil s-ar putea deseri un loc de cazare pentru turiști care vor să viziteze comuna.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Prin realizarea investitiei, se va asigura cazare pentru 12-16 persoane. 250 persoane anual
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Este întocmit proiectul tehnic de execuție și este eliberat autorizația de construire.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%