Înființare Cantină socială în clădirea existentă din Comuna Porumbeni - Dotarea cantinei și a bucătăriei cu echipamente profesionale2022
250000
Porumbenii Mari - Nagygalambfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Având în vedere necesitatea dezvoltării investiţiilor în infrastructura din spaţiul rural în scopul asigurării de şanse egale pentru atingerea unui standard decent de viaţă a populaţiei, este oportună continuarea dezvoltării infrastructurii din spațiul rural pentru toate domeniile. Prin realizarea investitiei, se va asigura masa calda zilnica loco sau in regim de catering pentru cca. 150 de persoane varstnice, invalizi si bolnavi cronici, persoane care nu realizeaza venituri, sau cu pensii mici etc, intr-un spatiu amenajat special. Totodată această cantină ar trebui să deservească Scoala Generală, în a cărei vecinătate se află. Scopul aceastei măsură este să aibă ca efect scăderea ratei abandonului şcolar, diminuarea absenteismului, precum și formarea deprinderii, la copii, pentru o alimentație sănătoasă. Prin această investiție dorim să asigurăm condițiile pentru participarea în programul-pilot „Masa caldă” a Guvernului, de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii. Totodată derularea programului de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi face parte din acțiunile Ministerului Educației și Cercetării pentru realizarea unui obiectiv major al politicilor sale educaționale: asigurarea accesului echitabil și nediscriminatoriu la o educație de calitate pentru toți copiii și tinerii din România. Având în vedere componența etnică a comunității și rata mare de abandon școlar la nivelul comunei, este necesar asigurarea infrastructurii pentru atingerea unui standard decent de viaţă a populaţiei. Pe lângă reabilitarea structurală a clădirii, este nevoie de echipamente profesionale, cu ajutorul cărora s-ar putea asigura aceste servicii persoanelor solicitante.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul general este înființarea Cantinei, respectiv dotarea cu echipamente profesionale pentru a putea funcționa la standardele europene. Prevenirea şi diminuarea fenomenului de excluziune socială, manifestat în sistemul educațional prin abandon școlar, diminuarea până la anulare a progresului școlar, scăderea calității învățării (rezultate școlare slabe, neadecvate competențelor care compun profilul educațional al elevului din învățământul preuniversitar). Diminuarea sărăciei la persoanele varstnice, invalizi si bolnavi cronici, persoane care nu realizeaza venituri, sau cu pensii mici .
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii şi elevii în unitățile de învăţământ în care există cantină cu avize de funcţionare şi spaţiu adecvat de servire a hranei, masa caldă va fi preparată în regim propriu. Pentru școlile și liceele care nu dispun de cantină, dar în care există un spaţiu de servire a mesei sau un alt loc amenajabil în acest scop, masa caldă va fi asigurată în regim catering. În unitățile de învăţământ în care nu există nici cantină şi nici spaţiu amenajabil în scopul servirii mesei, elevii vor primi pachet alimentar. Având în vedere posibilitățile date, UAT ar dori să contribuie la aplicarea acestui program, și pentru celelalte persoane ar fi benefic existența acestei cantină, care ar putea funcționa în regim propriu.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
După anchete sociale și preșcolari şi elevi în unitățile de învăţământ din comună cca. 150 persoane. Prin regim catering s-ar putea crește acest număr la 250 persoane.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Clădirea se află în curs de renovare/ reconstrucție, urmează lucrări interioare de finisare.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

11% - 25%