Proiectarea și modernizarea stațiilor de autobuz comuna Leliceni2022
Leliceni - Csíkszentlélek
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Proiectarea și modernizarea stațiilor de autobuz
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Accesibilitatea este o condiție esențială a dezvoltării economice și sociale, iar rețeau de transport mai precis stațiile de autobuze sunt subdezvoltate au o calitate slabă. Pentru cei care folosesc rețeau de transport este esențială de îi oferii condiții optime pentru a putea încuraja locuitorii de a folosi rețeau de transport astfel scăzând un pic aglomerația autoturismelor pe ruta transporturilor în comun respectiv comuna Leliceni și Miercurea Ciuc
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Drumul județean care leagă comuna Leliceni și Miercurea Ciuc în anumite intervale orare se aglomerează plecând de la această premisă dorim să încurajăm locuitorii de a folosii transportul în comun de aceea este necesară de a oferii condiții optime pentru așteptarea autobuzelor.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
0%

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%