Reabilitarea a două străzi comunale asfaltate, aproximativ 1km din comuna Leliceni2022
Leliceni - Csíkszentlélek
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Reabilitarea a două străzi comunale asfaltate, aproximativ 1km din comuna Leliceni
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Reabilitarea, modernizarea, asfaltarea străzilor din comuna Leliceni
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Este un proiect cu o relevanță deosebită întrucât contribuie substanțial la creșterea gradului de confort al locuitorilor, creșterea productivității de atragere de noi oportunități de afaceri în zonă.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei Leliceni
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
0%

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%