Construirea de trotuare și șanțuri lângă drumul județean comuna Leliceni2022
Leliceni - Csíkszentlélek
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Realizarea unei bune circulații pietonale lângă drumul județean.Șanțul apelor pluviale trebuie reamenajată și redimensionată.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Drumul județean este intens circulată de pietoni care în prezent sunt obligați să circule pe partea carosabilă, ceea ce poate duce la accidente periculoase.În vederea asigurării unei mai bune colectări și evacuări a apelor pluviale este necesară reamenajarea și redimensionarea șanțurilor.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Creșterea siguranței pietoniilor
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei Leliceni, pietonii
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
0

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%