Restauraea Conacul Henter din Comuna Sântimbru2022
Sântimbru - Csíkszentimre
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Investitia propusa prin proiect presupune restauraea conacului Henter din comuna Sântimbru și aducerea la starea sa inițială. Lucrările de restaurare a conacului includ: decaparea uscarea, rostuirea zidăriei originale exterioare și retencuirea cu profilaturi de tencuială, ancadramente, cornisă refăcute, montare de fereastre duble, tâmplării de lemn masiv, cu profilatura realizată pe bază unor analogii locale, cu sticlă termoizolantă tip thermopan pentru stratul interior si sticlă simplă pentru stratul exterior.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul general al proiectului este reabilitarea conacului Henter și facilitarea accestului la patrimoniu a publicului larg prin realizarea unui spațiu expozitonal interactiv de tip muzeal.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Necesitatea și opurnitatea investiției - Restaurarea conacului Henter din comuna Sântimbru - rezultă din nevoia salvării de la ruină a unui monument istoric de categoria A, dar și din nevoia îmbunătățirii educatiei și consulului cultural, îmbunătățirea serviciilor culturale.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Turiști români și străini aproximativ 1000 pe ani. Localnicii comunei: comuna are 2063 de locuitor, din care aproximativ 25 % vor participa la activitățile facilității culturale, proiectul răspunde nevoilor de a păstra cultura și tradițiile localității.Clădirea conacului Henter va avea caracter inclusiv, prin includerea copiilor defavorizați, a persoanelor cu handicap fizic și prin cresterea accesibilității conacului prin ameliorarea condițiilor acestor persoane.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Lucrări realizate până în prezent la proiectul conacului: - Eșafodaj lemn - Subzidire fundații - Rezidire elevații la privniță - Centură beton armat pentru consolidare, la nivelul streașinii si acoperisi.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

11% - 25%