Amenajare teren prin realizare pistă de alergare și teren de joacă la baza sportivă din Sânsimion2022
Sînsimion - Csíkszentsimon
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Se propune amenajarea unui teren de alergare și parc de agrement pe terenul neutilizat și degradat la baza sportivă din localitatea Sânsimion, în vederea îmbunătățirii peisajului rural și a calității vieții locuitorilor. Efectele pozitive ale realizării proiectului va fii: înființarea de noi locuri de parcare; îmbunătățirea accesului la teren de sport; îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor din zonă; rezolvarea problemelor estetice și funcționare.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Scopul principal al terenului de alergare și parcului de agrement este creșterea nivelului de educație și socializare și a stării de sănătate al școlarilor și tinerilor din comuna Sânsimion, prin practicarea exercițiilor fizice și sportului în cadrul activităților de educația fizică și sport, revigorarea activităților sportive, dezvoltare activităților sportive în corelație cu programele de dezvoltare rurală.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Insuficiența resurselor financiare pentru scopul descris.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii investiției în mod direct sunt cca. 550 elevi și cca. 150 tineri din comuna Sânsimion, iar în mod indirect comunitatea locală pentru care contează că copiii să petrece în mod util timpul liber.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%