Dotare cu piscină prefabricată - Zonă de agrement și turistic în Comuna Merești2022
Merești - Homoródalmás
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Consiliul Local al comunei Merești, prin implementarea proiectului Îmbunătățirea infrastructurii de agrement și tusristic de uz public în Comuna Merești, a creat un loc plăcut, unde este amenajat Baia de sare din Merești. Locul este dotat cu o parcare, un loc de joacă pentru copii, două căzi din lemn (dézsa) cu apă sărată, un jacuzzi, hidromasaj și o saună finlandeză pentru cei dorinci de răsfăț și răcorire. După ce a fost dotat cu saună, a fost împrejmuit cu gard, și a fost cumpărat un imobil aflat în imediata vecinătate a investiției, în vederea lărgirii accesului la amplasament, respectiv pentru a fi asigurată platforma necesară pentru anexe obigatorii în vederea punerii în funcțiune a obiectivului realizat. Casa de locuit de pe imobil, în cursul anului 2021 a fost renovată și se poate folosi pentru cazare. Pe acest imobil în imediata vecinătate a zonei amenajată s-ar putea amplasa, dota cu o Piscină prefabricată, cunoscută și sub denumirea de piscină din poliester si fibră. Este necesar completarea acestei investiții cu un proiect complementar, respectiv dotarea cu o Piscină prefabricată, de 11x5m și amenajarea platformei, unde va fi amplasată piscina.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Îmbunătățirea infrastructurii de agrement și tusristic de uz public în Comuna Merești
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Înființare loc de recreere, atragerea turiștilor, lărgirea serviciilor .
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
locuitorii comunei și turisti cca 2000 persoane
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
0

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%