Înființare gazon și amenajare incintă teren de sport și gradenă, Comuna Dealu2022
450000
Dealu - Oroszhegy
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Obiectivul principal al proiectului îl reprezinta înființarea unui gazon de sport modern și amenajarea incintei terenului de sport în satul Dealu. Proiectul vizează crearea unei zone unde locuitorii Comunei Dealu pot organiza diferite activitati in aer liber, încurajarea copiilor si adultilor sa faca sport într-un loc în care condițiile sunt ideale.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Scopul investiției este realizarea unei zone sportive adresat tuturor categoriilor sociale si de varsta, prezentand diferite facilitati de recreere precum si de joaca prin amenajarea spatiilor verzi prin creare suprafete gazonate, amplasare banci, zone de odihna, crearea unei suprafete potrivite de a face sport. Dorim să răspundem la cererea comunității privind creșterea calității sportive în comună prin mărirea capacității și asigurarea condițiilor optime de funcționare a gazonului de sport prin înbunătățirea gazonului și prin amenajarea incintei terenului de sport și a gradenei. Fazele lucrarii: defrișarea vegetației existente și curățarea terenului, nivelarea terenului, executarea lucrărilor de drenaj, pregătirea terenului, lucrări de întreținere, montarea pavajului de parcare, amenajare drum macadam
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Locul unde se doreste înființarea gazonului și amenajarea incintei terenului de sport și gradenă este un teren la nivel de pamant, vrem sa realizam o zona de joaca si relaxare si de recreere prin amenajarea spatiilor verzi prin creare suprafete gazonate, amplasare banci, zone de odihna, crearea unei suprafete potrivite de a face sport. Dorim să răspundem la cererea comunității privind creșterea calității sportive în comună prin mărirea capacității și asigurarea condițiilor optime de funcționare a gazonului de sport prin înbunătățirii gazonului și prin amenajarea incintei terenului de sport și a gradenei.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii Comunei Dealu, iubitorii de sport din zona
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor