Reabilitare acoperis la remiza PSI 2022
Ulieș - Kányád
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Este un imobil construit de CAP, are trei incaperi mari -pe o parte magazie iar pe de alta parte doua garaj unu pentru autospecial celalalt pentru vidanj. Acest imobil nu a fost intretinut de localnici, acoperisul este in degradare avansata. Pentru a putea realiza un centru pentru statie de pompieri voluntari este reabilitarea acoperisului.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Scopul este ca si in comuna Ulies sa functioneaza un grup de pompieri voluntari cum functioneaza si in unele comune.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Acest imobil este recuperat pe cale judecatoreasca dupa 32 de ani iar neglijenta fata de cladire se vede.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii in primul rand sunt locuitorii a comunei Ulies si nu in ultimul rand a comunelor invecinate.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor