Reamenajare parc din comuna Lazarea2022
Lăzarea - Gyergyószárhegy
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Realizarea unei zone rurale adresat tuturor categoriilor sociale si de varsta, prezentand diferite facilitati/dotari de recreere precum si de joaca prin amenajarea spatiilor verzi prin creare suprafete gazonate, grupuri de plante ornamentale, arbori, amplasare banci, zone de odihna, crearea unei suprafete potrivite pentru expozitiile de arte plastice, teren de joaca.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Crearea unei zone unde cadrele didactice pot organiza diferite activitati in aer liber, spatiu pentru expozitia artelor plastice, zone de recreere, teren de joaca.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei, familii
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Studiu de fezabilitate

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%