Finanțarea cheltuielilor neeligibile a proiectelor ADI Bogat / Önrész támogatási kérelem az ADI Bogát közös pályázathoz2022
Mihăleni - Csíkszentmihály
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Jelenleg az ivóvíz vezeték kialakítása zajlik Lóvész településen (ADI Bogát közös projekt), ahol az ivóvizet egy helyi forrás fogja szolgáltatni. Ehhez a nagyszabású pályázathoz jelentős önrész is társul, mely előteremtésében szeretnénk segítséget kérni!
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Célunk ezzel a beruházással, hogy a pályázat segítségével Lóvész és Nagyrákos településekre is eljusson a vezetékes víz. Ezen pályázat lehetőséget teremt egy élhetőbb település létrehozásában, fenttartásában. A pályázat kivitelezése már javában zajlik, így másfél-két éven belül az ottani lakók is élvezhetik a vezetékes víz nyújtotta előnyöket. Az így létrehozott fejlesztés, terveink szerint segít az ittmaradásban, a turisztikai érték növekedésében, mivel a gyönyörű környezet immár elérhetővé teszi a modern infrastruktúrák kivetelezését is, potenciális turisztikai központtá téve ezen páratlan hegyvidéki tájat.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Kérelmünket azzal alapozzuk, hogy egy ilyen nagy szabású pályázat önrésze nagyon megterheli önkormányzatunkat. Más pályázatokkal karöltve fejlesztjük községünket, így egy pályázati önrész támogatás nagyon sokat segítene községünk fejlődésében.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Községünk lakói, Lóvész és Nagyrákos települések lakói. Turisták.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
A pályázat már kivitelezés alatt áll. Egy helyi bőséges forrás vizét fogják a települések lakói használni. Jelenleg a gerincvezetékek elhelyezése és a víztározók kialakítása zajlik.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

26% - 50%