CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL VETERINAR DIN PANOURI MODULARE2022
100000
Brădești - Fenyéd
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Construire Dispensar Medical Veterinar din panouri modulare
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Scopul investiției este construirea unui dispensar medical veterinar nou având în vedere că actuala locație nu corespunde cerințelor minime.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Scopul investiției este construirea unui dispensar medical veterinar nou având în vedere că actuala locație nu corespunde cerințelor minime.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Cetățenii comunei Brădești
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Început, nefinalizat din lipsă de fonduri.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%