ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE-PUNCTE DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULELE ELECTRICE2022
Gălăuțaș - Galócás
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Dezvoltarea infrastructurii pentru vehiculele electrice reprezintă o prioritate la nivel european în contextul implementării Pactului Verde. În acest context trebuie dezvoltată rețeaua de puncte de încărcare pentru vehiculele electrice în următorii ani. Prin această investiție este necesară amplasarea a două posturi aeriene de transformare de 20/0,4 KV.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Scopul acestei investiții este crearea infrastructurii pentru transportul verde-puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice în vederea reducerii emisiilor provenite din transportul rutier și facilitarea tranziției către combustibili alternativi cu emisii mai reduse de carbon. Întrucât energia electrică constituie sursa cel mai frecvent utilizată, în special pentru autoturisme, considerăm oportună și iminentă această investiție.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Întrucât dezvoltarea infrastructurii pentru vehiculele electrice reprezintă o prioritate la nivel european în contextul implementării Pactului Verde, trebuie asigurată infrastructura necesară în vederea dezvoltării rețelei de puncte de încărcare pentru vehiculele electrice, Comuna Gălăuțaș se află în apropierea unui municipiu și este străbătută de un drum european, ceea ce justifică necesitatea implementării proiectului.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
-deținătorii de autovehicule electrice cu sau fără domiciliu pe raza Comunei Gălăuțaș
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
0%

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%