Realizare Proiect Tehnic pentru EXTINDEREA SI MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC DIN COMUNA RACU2022
Racu - Csíkrákos
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
In anul 2022 este planificat realizarea investitiei ce urmareste modernizarea si extinderea iluminatului public in comuna Racu. Pentru realizarea acestei investitii este necesar elaborarea unui Proiect Tehnic.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Scopul investitiei este reducerea consumului de energie electrica pentru sistemele de iluminat si gasirii unor solutii eficiente care sa realizeze un iluminat economic, in conditii de confort acceptabil din punct de vedere cantitativ si calitativ.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Exzista zone in comuna Racu unde nu este iluminat public stradal.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitori comunei Racu
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Proiectul tehnic este in curs de elaborare

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

11% - 25%