Elaborare Proiect Tehnic pentru creșterea eficienței energetice a sediului primariei comunei Racu2022
50000
Racu - Csíkrákos
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Comuna Racu, pentru a reduce consumul anual de energie si a emisiilor de gaze cu efect de sera, intentioneaza sa participe la "Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice". Obiectivul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a clădiri primariei si a casei de cultura din comuna Racu. Pentru a participa la acest program, in prima faza este necesar elaborarea unui Proiect Tehnic.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a primariei si a casei de cultura din comuna Racu şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin reducerea consumului anual de energie.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Cladirea a fost construita in anul 1967, de atunci nu s-a efectuat nici o lucrare privind creşterea eficienţei energetice.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitori comunei Racu
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Proiectul tehnic este in curs de elaborare.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

11% - 25%