Reabilitare pardoseala Scoala Gimnaziala Cserei Mihály2022
Racu - Csíkrákos
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
S-a constatat ca pardoseala unor sali de invatamatnt din Scoala Gimnaziala Cserei Mihály, comuna Racu sau deteriorat, unele sali a devenit aproape nefunctionali. In acest fel este necesar cat mai repede posibil, inteventia prin executia urmatoarelor lucrari: - desfacere pardoseală din parchet laminat,- desfacere izolații și straturi suport parchet, - refacere termoizolație din polistiren extrudat, - turnare șapă de protecție armată cu plasă sudată, - turnare șapă autonivelantă,- montare pardoseală din covor PVC cu ridicare în scafă, - montare profile de trecere și de inchidere pardoseală.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Reabilitare pardoseală și montare covor PVC pentru a deveni functionali aceaste locatii.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Sali aproape nefunctionali, conditii de participare a elevilor la cursuri este nefavorabila
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Elevii scoli gimnaziale Cserei Mihály din comuna Racu
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Este in curs pregatirea terenului pentru lucrari, si este in curs derularea cererilor de oferta pentru lucrari

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

11% - 25%