Ranforsarea străzilor de interes local-continuare lucrări/ Helyi utcák aszfaltozása-munkálatok folytatása2022
Sâncrăieni - Csíkszentkirály
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Se va realiza lucrări de reabilitare a străzilor comunale, strazi vicinale, ulițe, fundatură, strazi de interes local care din lipsa de fonduri nu au fost modernizate.Aceste lucrari se realizează prin sistematizare verticală, pregătirea stratului de suport și realizare structură rutieră din beton asfaltic, strat de bază BAD22,4 în grosime de 6 cm, strat de uzură din BA 16 în grosime de 4 cm.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Prin asfaltarea drumurilor va fi asigurat siguranţa in circulaţie atât vechiculelor cât şi pietonilor. Investiţia are un impact benefic asupra mediului deoare ce se înbunătăţeşte colectarea şi evacuarea apelor de suprafaţă, astfel se diminuează apariţia noroiului şi a prafului. Deasemenea se măreşte confortul fonic şi se diminuează sursele de poluare.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Modernizarea străzilor comunei contribuie la dezvoltarea economica şi turistica a zonei, şi contribuie la dezvoltarea condiţiilor de viaţă a locuitorilor comunei, contribuie la redarea vechi frumuseții a comunei. Prin modernizarea drumurilor va fi asigurat siguranţa in circulaţie atât vechiculelor cât şi pietonilor
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Reabilitarea și modernizarea strazilor in comuna Sâncrăieni a început incă din anul 2012 și pana in prezent fiind asfaltate majoritatea strazilor, ramânând strazile mici cum sunt strazi vicinale, ulițe, fundaturi. Aceste rezultate au fost realizate cu ajurtorul Consiliului Județean Harghita.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

76% - 100%