Studiu de fezabilitate Canalizare Baile Homorod2022
Vlăhița - Szentegyháza
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Studiu de fezabilitate Canalizare Baile Homorod. Se va elabora studiu de fezabilitate pentru canalizarea localitatii Baile Homorod. Studiul de dezabilitate anterior amintita va fi necesar si pentru implementarea proiectului: "Dezvoltarea zonei de agrement la Băile Homorod, orașul Vlăhița". Centrul de agrement articulat în jurul a trei structuri funcționale, fiecare dintre acestea având propria poziționare în cadrul conceptului spa-agrement. Soluția constructivă propune spațiile și dotările necesare realizării unui pachet turistic care se va ridica la nivelul exigenței clientelei turistice actuale, oferind servicii specifice incadrate în următoarele sfere de cuprindere: • Agrement acvatic – 3 piscine interioare, 1 piscină exterioară, 6 tobogane • Agrement sportiv – interior squash, tenis de masă, play room copii mici, exterior padbol în sezonul de vara/patinoar în sezonul rece • Spa/wellness – saună finlandeză, frigidarium, jacuzzi, hammam, plounge pool, piscină aquagym, fantasy shower, salină, spațiu relaxare, suite wellness.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Făcând parte din regiunea cunoscută generic sub numele de ”Ținutul Secuiesc”, Băile Homorod dispune de un potential turistic ridicat, atât prin peisajele pitorești care o înconjoară, cât și prin specificul comunităților umane din această regiune. Obiectivul general: a repoziționa stațiunea Băile Homorod ca destinație turistică cu un cadru natural propice pentru vacanțe active în familie, o varietate de posibilități de agrement pentru întreaga familie dar și numeroase posibilități de tratament balnear și wellness. Obiectivele generale stabilite sunt: -dezvoltarea pieţei; -personalizarea şi poziţionarea stațiunii în cadrul altor destinaţii ale turismului de sănătate; -promovarea imaginii turistice a județului Harghita; - prosperitatea orașului Vlăhița pe seama turismului şi a serviciilor conexe şi, indirect, prin creşterea numărului investitorilor.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Pe lângă tratament și odihnă, Băile Homorod mai oferă turiștilor și alte posibilități de petrecere a concediului, având o varietate de obiective turistice și fiind propice practicării sporturilor de iarnă prin existența pârtiei de schi din localitate. Băile Homorod este o stațiune balneoclimatică de tradiție, având ca resurse numeroase ape minerale și nămoluri sapropelice pentru tratarea unui număr mare de afecțiuni. Pentru a putea obține acreditarea conform legii, este imperios necesar canalizarea localitatii. Intervențiile proiectului de investiție au în vedere: -O scurtă analiză a situației curente și identificarea clară a nevoii de asistență tehnică: Stațiunea Băile Homorod este situată la o altitudine de 740 – 760 m, în zona Munții Harghitei, pe valea râului Homorodul Mare și a pârâului Băilor la 18 km de Odorheiu Secuiesc și 34 km de Miercurea-Ciuc. Datorită varietății și valorii deosebite a factorilor naturali de cură Băile Homorod a ocupat un loc important în rândul stațiunilor balneoclimatice din țară.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Indicatori de rezultat din propunerea de Regulament privind fondurile europene destinate politicii de coeziune 2021-2027: RCR 77 - Turiști/ vizite în siturile care beneficiază de sprijin: numărului preconizat de vizite la siturile din patrimoniul cultural şi natural şi atracţiile care beneficiază de sprijin la 100.000 de turişti pe an. Indicatori de realizare din propunerea de Regulament privind fondurile europene destinate politicii de coeziune 2021-2027: RCO 77 - Capacitatea infrastructurilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin: 8 pensiuni, 42 case de vacanţă, un hotel, un motel şi 323 de case mărgăritare. Totalul locurilor de cazare este de 625.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Orasul Vlahita a demarat proiectul "Dezvoltarea zonei de agrement la Băile Homorod, orașul Vlăhița" Am inceput o procedură de achiziție publică, si contractul de servicii pentru proiectare a fost incheiat in urma caruia s-au eleborat documentații tehnico - economice și alte documentații pentru care s-a solicitat finanțare din POAT. S-au elaborat următoarele documente: studiul de fezabilitate, proiectul tehnic de execuție, studii geotehnice, studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu, studii hidrologice, studii topografice.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%