Reabiltare trecere la nivel peste cale farata Ignác útja- Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Racu2022
Racu - Csíkrákos
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
In comuna Racu exista o retea de drumuri de interes comunal de 7890 m, din care 5695 m necesita modernizare. In cadrul proiectului, se modernizeaza drumul comunal DC273A din comuna, fara schimbarea elementelor geometrice. Drumul comunal DC 273A se intersecteaza calea ferata cu linia c.f 504 Adjud - Siculeni in zona km c.f. l46+052 -147+561. Conform OMLPTL 1767/2002 beneficiarul este obligat sa efectueze si modernizarea acestei intersectii.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Modernizarea retelei de drumuri, inbunatatirea infrastructuri rutiere, aducerea retelei de drumuri din comuna Racu in stare tehnica corespunzatoare la parametrii tehnici si de calitate impuse prin reglementarile legale, reabilitarea treceri la nivel peste cale ferata care intersecteaza drumul comunal DC273A
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Modernizarea retelei de drumuri, inbunatatirea infrastructuri rutiere, aducerea retelei de drumuri din comuna Racu in stare tehnica corespunzatoare la parametrii tehnici si de calitate impuse prin reglementarile legale, reabilitarea treceri la nivel peste cale ferata care intersecteaza drumul comunal DC123. Proiectul privind reabilitarea drumurilor este finantat din Programul Național de Dezvoltare Locală si din bugetul local, iar proiectul privind reabilitarea treceri la nivel este neeligibila, va fi necesar finantarea din bugetul local.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei Racu (1700 persoane), locuitorii comunelor invecinate ( aproximativ 6660 persoane), agentii economici din zona.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Pentru modernizarea retelei de drumul sa incheiat contract de executare in valoare de 3760766 lei cu TVA, lucrarile sunt finalizate in proportie de 75%. Pentru lucrarea " Reabilitare trecere la nivel peste cale ferata" in valoare de 135500 lei cu TVA s-au obtinut toate acordurile si autorizatiile CFR.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

50% - 75%