ÎNFIINTARE INCUBATOR DE AFACERI ÎN ORAȘUL CRISTURU SECUIESC, LEADER CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA ȘI ASOCIAT ORAȘUL CRISTURU SECUIESC2022
Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Realizarea unei clădiri cu birouri , anexe, sală de conferințe și galerie de prezentare, ateliere de producțieși de creație/reparație care va găzdui activitatea intreprinderilor incubate
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Scopul general al proiectului este încurajarea creării de noi IMM-uri în orașul Cristuru Secuiec în domeniul textil și pielăriei, ca urmare a înființării și dezvoltării unui incubator de afaceri sectorial.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Decizia de creare a incubatorulu sectorial vine în întâmpinara principalelor caracteristici economice identificate în Cristuru Secuiesc. În comparație cu structura economică a județului Harghita se pot observa câteva diferențe și caracteristici specifice orașului . Activitățile economice nu cuprind o scară largă, dar în urma analizelor efectuate , industia prelucrătoare ( mobilă, metalurgică și textilă) și micii meșteșugari/producători este sectorul lider în privința ocupării forței de muncă, urmat de comerț
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Antreprenorii locali și din microregiune
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Proiect depus și contractat de către leader Consiliul Județean Harghita

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%