Studiu geofizica Baile Homorod2022
Vlăhița - Szentegyháza
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Staţiunea Băile Homorod se află în partea sud-vestică a Munţilor Harghita la o altitudine de 680 m, pe valea Homorodului Mare. Numele celor 12 izvoare de apă minerală aflate la stațiune a fost uitată sau schimbată dealungul anilor. Apa ușor carbogazoasă, sănătoasă și foarte gustoasă a celor mai cunoscute izvoare, Lobogo si Maria este însă foarte apreciată și consumată de foarte multă lume și în zilele noastre. La Băile Homorod cele mai importante izvoare de efectuarea unui Studapă minerală sunt: "Homorod", "Clotilda", "Lobogo" (cu un debit de 20 l/min), "Maria"(cu un debit de 4 l/min), "Ilona", "Csorgo". Se propune efectuarea unui Studiu geofizica in Baile Homorod, asigurand obtinerea informatiilor suplimentare despre proprietatile fizice, chimice si electrice asociate terenului, si a apelor minerale.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Realizarea Studiului de geofizica in Baile Homorod: un program de investigare integrat. Investigatiile geofizice reprezinta un set de instrumente disponibile pentru investigatiile geotehnice. In mod normal, achizitia si interpretarea datelor geofizice vor fi planificate in cadrul studiilor geotehnice integrate, incluzand investigatii intruzive concepute pentru a calibra interpretarea datelor geofizice sau punerea in evidenta a unor anomalii, determinand cauza lor. Cea mai buna practica este de a lua in considerare aplicabilitatea metodelor geofizice la diverse faze ale programelor de investigatii pentru intocmirea studiilor geotehnice - de exemplu - pentru a ajuta la amplasarea forajelor, a sondajelor deshise etc., de la primele etape ale planificarii. Alegerea corecta a metodei geofizice ori a metodelor geofizice combinate este absolut esentiala, atat din punctul de vedere al maximizarii succesului investigatiilor cat si obtinerii informatiilor geologice dorite, pe o baza rentabila economic. Investigatiile geotehnice si scopul pentru care se solicita aceste informatii: ape minerale
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Stațiunea balneoclimaterică este așezată pe valea râului Homorodul Mare și a pârâului Băilor, între Odorheiu-Secuiesc și Miercurea-Ciuc. Apa izvoarelor cu apă curativă a fost cunoscută și folosită încă din timpul ocupației romane. Dezvoltarea localități și-a luat avânt în secolul 19, când s-au captat izvoarele, s-au construit vile, restaurante, alei și pavilioane pentru fanfare. În timpul comunismului vilele particulare au fost preluate de stat, și din păcate, după revoluție, stare lor s-a degradat considerabil. Investigatiile geotehnice vor sta la baza recomandarilor privind folosirea celor mai potrivite metode geofizice ce pot furniza informatii utile si de acuratete mare pentru scopul propus. Acestea ar trebui sa stabileasca beneficiile studiului, limitarile sale, precum si riscurile sale in ce priveste informatiile pe care studiul le va livra. Atunci cand se ia decizia de a efectua un studiu geofizic, este esential sa se asigure faptul ca achizitia de date, prelucrarea si interpreatrea se face de catre ingineri geofizicieni calificati, cu experienta in interpretarea datelor referitoare la obiectul studiului (de examplu, arheologie, obiecte ingropate, UXO - munitie neexplodata, geologie etc). Personalul care nu este experimentat cu echipamentul folosit si cu baza teoretica din spatele echipamentului, nu va reactiona corect la conditii neasteptate ale terenului, nici la schimbari in domeniul de aplicare sau de acces; nu va fi in masura sa filtreze datele in mod corespunzator, pe parcursul achizitiei, astfel ca acestea nu vor asigura continuitate expertizei.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
7000 locuitori al orasului Vlahita si 50.000 turisti/anual
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor