AMENAJARE PARCARE ȘI CALE DE ACCES ÎN ZONA BISERICILOR CATOLICĂ ȘI ORTODOXĂ DIN COMUNA TULGHEȘ, JUDEȚUL HARGHITA2022
250000
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Se propune amenajarea unei parcări pentru cetățenii comunei care participă la slujbele religioase organizate în cele două biserici.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Asigurarea unor parcări și căi de acces, (inclusiv rigole carosabile), la cele două biserici în scopul fluidizării traficului auto și pietonal din zonă, precum și evitarea unor evenimente de circulație nedorite.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Actualmente, în zilele în care se țin slujbe religioase, traficul auto și pietonal din zonă este dificil.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Cetățenii comunei Tulgheș.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Faza de proiectare.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%