REPARAȚII ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIREA PRIMĂRIEI COMUNEI TULGHEȘ, JUDEȚUL HARGHITA (fără modificarea arhitecturii, suprafeței construite și a structurii de rezistență)2022
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Prin această investiție se propune executarea de lucrări de reparații și eficientizare energetică a clădirii primăriei comunei Tulgheș.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Prin investițe se va realiza eficientizarea încălzirii clădirii, prin aceasta asigurîndu-se și protecția mediului prin reducerea emisiilor datorate sistemului de încălzire al clădirii.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Crearea unui mediu civilizat de lucru pentru personalul primăriei, precum și asigurarea către cetățenii comunei a unor servicii oferite într-un mediu civilizat și estetic.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei Tulgheș și angajații primăriei.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Faza de proiectare.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%