Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic "Gábor Áron" Vlahita2022
Vlăhița - Szentegyháza
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic "Gábor Áron" Vlahita, care consta din termoizolarea peretilor, refacerea totala a acoperisurilor tip sarpanta si ignifugarea acestora, hidroizolarea si termoizolarea acoperisului tip terasa, montarea colectoarelor ape pluviale tip cu cos de aluviuni si incalzire, burlane si jgheaburi nou, conectate la sistemul de ape pluviale interioara proiectat, hidroizolarea soclului si montarea unei dren inconjurul cladirilor pentru ape freatice respectiv montarea unei sistem de paratraznet cu impamantare.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul general il constituie cresterea eficientei energetice a corpurilor de cladire din cadrul Grupului Scolar Gabor Aron, prin scaderea consumului anual de energie finala si scaderea consumului anual specific de energie primara, realizat prin urmatoarele actiuni: -imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii cu solutia cu vata minerala bazaltica, refacerea si/sau consolidarea sarpantelor si invelitorilor inclusiv izolatia planseului peste ultimul nivel a fiecarui corp de cladire, -inclusiv structura de invatamant Scoala Tamasi Aron, care apartine administrativ Liceului Tehnologic Gabor Aron Vlahita-, cu vata minerala bazaltica. -Scaderea cheltuielilor de intretinere, crearea unui climat corespunzator pentru desfasurarea activitatii de invatamant, situatie, care va duce, in final la cresterea eficientei energetice si, totodata cresterea gradului de satisfactie al cadrelor didactice, a personalului auxiliar, a elevilor si in final a locuitorilor orasului Vlahita si a zonei Microregiunii Homorod.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Datorita lipsei unei cladiri de invatamant cu conditii si climat optim, elevii aleg sa invate la liceele sau scoli profesionale din alte localitati, cum ar fi Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, ceea ce aduce la o scadere din zona, in special a populatiei tinere. Implicit prin stimularea de a ramane pentru invata in orasul Vlahita, si neemigrarea localitati ar duce la cresterea calitatii vietii socio-culturale si la crearea de noi oportunitati investitionale din partea agentilor economici. Datorita reabilitarii termice a cladirilor, scad brusc costurile de intretinere si cheltuielile. Prin scaderea energiei termice necesara provenite de la arderea combustibilului fosili (gaz netan) se imbunatateste calitatea aerului din zona si se reduce emisia gazelor cu efect de sera in atmosfera.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
7000 locuitori al orasului Vlahita si 10.000 locuitori din zona Microregiunii Homorod (Comuna Capalnita, Comuna Lueta, Comuna Meresti si Comuna Ocland).
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic "Gábor Áron" Vlahita" a fost elaborat si aprobat de Consiliul Local al Orasului Vlahita. Proiectul a fost inaintat la CNI-Compania Nationala de Investitii pentru finantare.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%