Achizitie Forja veche cu teren aferent2022
Vlăhița - Szentegyháza
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Forja de fier din Vlahita, -în limba maghiară Szentegyházi vashámor- este un ubiectiv turistic din Str. Spitalului Nr. 9 orasul Vlahita, judetul Harghita. Se afla pe Lista monumentelor istorice din județul Harghita: Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice din Romania): HR-II-m-B-13009. Forja de fier din Vlahita a fost construita in anul 1836, dar prima pomenire scrisa dateaza din anul 1591. Este cel mai vechi atelier de forjat de acest gen din Europa-Centrala. Caracteristica forjei este ca functiona pe baza fortei apei, iar instalatia propriu-zisa era fabricata din lemn. Nu numai functionarea din punct de vedere tehnic este unica, dar si produsele fabricate sunt unicate. Obiectivul principal al Orașului Vlăhița este de a cumpăra de la proprietar și de a reconstrui/restaura acest monument istoric, astfel încât să fie valorizat la întregul său potenţial. Dupa cumparare, Orasul Vlahita, ca noul proprietar va participa in diferite programe de finantare pentru restaurarea monumentelor istorice. Implicarea în pregătirea absorbţiei finanţărilor relevante prin programele naţionale şi europene - ex. fonduri structurale, PNRR - pentru proiecte de conservare, restaurare şi punere în valoare a unor obiective de patrimoniu imobil (de ex. prin sprijinirea introducerii unor principii de calitate de nivel internaţional pentru restaurările finanţate prin fonduri UE, implicarea specialiştilor în selecţia rutelor culturale promovate sau în calibrarea programului Valul renovării etc.)
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul principal al Orașului Vlăhița este de a cumpăra de la proprietar și de a reconstrui/restaura acest monument istoric, astfel încât să fie valorizat la întregul său potenţial. Dupa cumparare, Orasul Vlahita, ca noul proprietar va participa in diferite programe de finantare pentru restaurarea monumentelor istorice. Implicarea în pregătirea absorbţiei finanţărilor relevante prin programele naţionale şi europene - ex. fonduri structurale, PNRR - pentru proiecte de conservare, restaurare şi punere în valoare a unor obiective de patrimoniu imobil (de ex. prin sprijinirea introducerii unor principii de calitate de nivel internaţional pentru restaurările finanţate prin fonduri UE, implicarea specialiştilor în selecţia rutelor culturale promovate sau în calibrarea programului Valul renovării etc.) In urma reconstruirii se va functiona ca un obiectiv turistic in judetul Harghita. Avem nevoie de toţi oamenii necesari pentru a putea să ne îndeplinim misiunea. Prioritatea momentului, deci, este cumpararea, reconstruirea, si alocarea de personal suficient de calificare şi experienţă. S-a efectuat si un Raport de evaluare, anexat prezentei, dupa care am inceput negocierile cu proprietarul. Valoarea negociata ar fi de 150.000 lei.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Forja de fier din Vlahita a fost construita in anul 1836, dar prima pomenire scrisa dateaza din anul 1591. Este cel mai vechi atelier de forjat de acest gen din Europa-Centrala. Caracteristica forjei este ca functiona pe baza fortei apei, iar instalatia propriu-zisa era fabricata din lemn. Nu numai functionarea din punct de vedere tehnic este unica, dar si produsele fabricate sunt unicate. În prezent Forja veche nu este functionabil. Starea de functiune din anii 1991-1995 se poate vedea pe siteul: https://www.youtube.com/watch?v=bD0Af6M3Hr4 (începand cu min. 13,50). Erau trei bucati de ciocane hidraulice, care au functionat cu ajutorul apei paraurilor Homorodu mic si Varghis, pentru prelucrarea fierului, construite, a funcționat până în anii 1990., astfel a fost ultima forjă în funcțiune din Europa. Ruinele sale pot fi găsite și astăzi. Dezvoltarea metalurgiei se leagă de timpurile vechi de Orașul Vlăhița, prima întreprindere de profil – fabrica de fier fiind întemeiata in anul 1836. Cea mai spectaculoasă dezvoltare se petrece începând din anii 70-80. Aceasta dezvoltare forţată atrage după sine o decădere accentuată in anii 90.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
7000 locuitori al orasului Vlahita si 50.000 turisti/anual
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%
  •  
  • 1 of 10