Proiect tehnic și detalii de execuție pentru investiția ”ÎNFIINȚARE SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ, SISTEMUL DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA SÂNTIMBRU - BĂI, JUDEȚUL HARGHITA” (Sâncrăieni, Sântimbru)2022
Sâncrăieni - Csíkszentkirály
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Localitatea Sântimbru - Băi este situată în partea sudică a judeţului Harghita, de-a lungul drumului judeţean DJ 123 D, la o altitudine de 1100-1250m la o distanță de aproximativ 20 km de Municipiul Miercurea Ciuc. Captarea de apă va fi amplasată pe pârâul necadastrat din partea vestică a localității iar izvoarele captate sunt situate în partea sud-vestică a localității. Gospodăria de apă va fi proiectată pe un teren (pășune) din sudul localității. În vecinătăți sunt suprafețe înpădurite și drumuri de exploatare, drumul județean DJ123D aflându-se la o distanță de aproximativ 400 m de locația gospodăriei de apă. Din punct de vedere hidrologic amplasamentul se află în bazinul hidrografic Olt, pe pârâul Chendereș având codul cadastral VIII-1.24.00.00.00 în localitatea Sântimbru - Băi, Comuna Sâncrăieni.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Construirea unui sistem de canalizare menajeră va avea multiple efecte pozitive atât din punct de vedere ecoogic, economic cât și social • se intervine în mod pozitiv asupra perspectivei de dezvoltare economică a localităţii prin mica industrie şi turism; • se monitorizează cantităţile de apă preluate și evacute (asigurând taxarea în funcţie de cantitatea preluată). • se reduce numărul de amenzi aplicate de Inspectoratul de Sănătate Publică şi Agenţia de Protecţia Mediului; • creşterea nivelului investiţional şi atragerea de noi investitori autohtoni şi străini, care să dezvolte zonă; • stoparea sau diminuarea migraţiei populaţiei din zona rurală către mediul urban sau în alte ţări; • creşterea confortului sanitar în gospodării; • crearea de noi locuri de muncă în timpul execuţiei şi exploatării; • creşterea nivelului de trai al populaţiei; • reducerea ratei îmbolnăvirilor prin îmbunătăţirea mediului de viaţă;
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Obiectivul investiției este realizarea unei investiții durabile care va fi integrată în infrastructura existentă şi corelată cu investițiile viitoare, în vederea conformării cu cerințele legislației în vigoare şi considerând un tarif suportabil pentru consumatorii finali (populație). Obiectivul principal este imbunatatirea semnificativă conditiile de muncă si de viață a comunității.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Proprietari case de vacanță și vizitatorii Santimbru-Băi
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
In faza de proiectare, Studiul de fezabilitate elaborat

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%