Amenajare parcare langa sediu primarie in orasul Vlahita, Judetul Harghita2022
Vlăhița - Szentegyháza
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Acest scenariu presupune amenajarea unei parcare realizat cu ajutorul celor 2 ziduri de sprijin, colectarea apelor pluviale si deversarea lor in paraul din apropiere prin intermediul unei separator de hidrocarburi, montarea stalpilor de iluminat LED, montarea unei statie de incarcare auto, respeciv pavarea parcarii cu asfalt.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Asigurarea de confort si de buna calitate de viata pentru locuitori si pentru trecere prin imbunatatirea sigurantei circulatiei, prin realizarea unui trafic fluent prin crearea imaginii unui oras ordonat si posibilitatea incarcarii masinilor respectiv biciletelor / trotinetelor electrice. Incarcarea autovehiculelor se va realiza din Programul: STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN LOCALITĂȚI.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Sediul primariei se afla intr-o zona aglomerata a orasului unde angajatii si clientii primariei, respectiv stomatologiei si magazinelor din zona folosesc partile laterale ale drumului (DJ132) pentru parcare cauzand astfel ingreunarea traficului si creand pericol de accidente pe acest sector al drumului. Prin realizarea obiectivului de investitii vor fi create noi posibilitati de parcare, va fi moderata aglomerarea traficului pe acest sector al drumului DJ132. Prin nerealizarea obiectivului de investitii sectorul de drum va continua sa impiedice fluenta in trafic, va continua sa fie sursa de pericol de accidente, nu se va inceta nemultumirea locuitorilor, participantilor in trafic pe acest sector.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
7000 locuitori al orasului Vlahita si 50.000 turisti/anual
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii: "Amenajare parcare langa sediu primarie in orasul Vlahita, Judetul Harghita" fost elaborat si aprobat de Consiliul Local al Orasului Vlahita.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%