Amenajare parc strada Republicii2022
Vlăhița - Szentegyháza
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
AMENAJARE PARC STRADA REPUBLICII. Parcul va fi de tip urban, un spatiu verde, curat, amplasat intr-o zona cu un inalt grad din punct de vedere al traficului auto, dar, totodata, este si un pol de interes social in zona rurala al orasului Vlahita. La vizitele in teren, in urma analizei fluxurilor de circulatii pietonale, s-a observat tendinta oamenilor de a traversa spatiul, de la nord-vest catre sud-est al orasului. Parcul este amplasat in centrul zonei rurale din orasul Vlahita, si face parte din intravilanul orasului.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Beneficiarul investitiei doreste inainte de toate punerea in valoare a potentialului pe care acest parc il are. Parcul poate raspunde tuturor factorilor de interes pe care un spatiu urban verde le poate oferi publicului larg: Imbunatatirea calitatii.mediului. Acest obiectiv poate fi atins, pe de o parte, prin imbunatatirea structurii terenului, a peluzelor de gazon; pe de alta parte, prin marirea numarului de zone verzi in oras. Nu in ultimul rand, cosurile de gunoi vor fi cu colectare selectiva a deseurilor, un factor important la cresterea calitatii mediului.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Imbunatatirea calitatii vietii: Acest obiectiv poate fi atins prin crearea unui parc public urban, cu o arhitectura moderna, actuala, cu zone pentru socializare. Vizavi de parc este amplasat Casa de cultura Gabor Aron unde sunt organizate multe programe atat din oras cat si din judet, dar tot in aceasta incinta este Clubul copiilor, respectiv sediul Filarmonicii de copii din Vlahita, si Scoala Generala Martonffi Janos, si Sala de sport unde sunt organizate foarte multe competitii sportive anual. Astfel ”curatenia arhitecturala” a spatiului aduce un aport pozitiv in cresterea calitatii vietii. Privit in ansamblu, Parcul va completa zona rurala din Vlahita impreuna cu dotarile, contribuind la cresterea valorii peisagistice a zonei, nu in ultimul rand, a valorii imobiliare a zonei. Este foarte bine stiut faptul ca Parcul se afla la confluenta traseelor turistice, DN 13 A, respectiv drumul spre Harghita Madaras, in imediata vecinatate a sediului Asociatiei Szentegyhazi Hagyomanyorzo Huszar Egyesulet. Un spatiu corect, judicios amenajat, va contribui pozitiv la imaginea turistica al orasului Vlahita.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
7000 locuitori al orasului Vlahita si 50.000 turisti/anual
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii: Amenajarea Parc în Centrul oraşului Vlăhiţa a fost elaborat si aprobat de Consiliul Local al Orasului Vlahita. Au fost si achizitionate: Piatra cubica, bordura de piatra.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%