„Reabilitare si moderrnizare aductiune de apa si sistem de alimentare cu apa a orasului Baile Tusnad,judetul Harghita „ prin subprogramul „Fose septice ,microstatii de epurare ,sisteme de alimentare cu apa si sisteme de canalizare" 2022
Băile Tușnad - Tusnádfürdő
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a Orașului Băile Tușnad. Sistemul de alimentare cu apă a localității Băile Tușnad a fost pus în funcțiune în anul 2012. În cursul exploatării sistemului s-au produs foarte multe avarii la conductele de aducțiune și distribuție, astfel localitatea rămâne fără alimentare cu apă potabilă de multe ori până în prezent. Pentru rezolvarea acestor probleme este necesară soluționarea problemelor legate de aducțiunea de apă.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Având în vedere că orașul Băile Tușnad este o stațiune turistică de interes național este esențială soluționarea problemelor legate de aducțiune pentru a asigura alimentarea continuă a localității cu apă potabilă.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Aducțiunea principală de apă potabilă, care deservește Stațiunea Băile Tușnad și Comuna Tușnad (cu satele aferente) are o lungime de 16 km, din localitatea Sânsimion până la Băile Tușnad. Această aducțiune este în proprietatea Orașului Băile Tușnad. În ultimii 4 – 5 ani ne confruntăm cu defecțiuni majore pe conducta de aducțiune. Se întâmplă aproximativ de 2 ori pe lună și din această cauză stațiunea rămâne fără aprovizionare cu apă zile întregi, în condițiile în care stațiunea suferă pierderi enorme.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii orașului și turiștii care vizitează orașul.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
În curs de împlementare.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%