Modernizare drumuri de interes local Dambul lui Balan, Paraul Savului, Plat - Comuna Corbu, Judetul Harghita2022
300000
Corbu - Gyergyóholló
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Prin acest proiect se urmareste modernizarea a trei drumuri de interes local din Comuna Corbu, jud. Harghita
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Modernizarea drumurilor de interes local: -Dambul lui Balan -Paraul Savului -PLat
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Aceste drumuri de interes local necesita reparatii anuale, fapt ce duce la cheltuirea unor sume de bani fara a avea un drum de calitate. De aceea am depus spre finantare acest proiect pentru a moderniza prin asfaltare cele trei drumuri
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
toti locuitorii comunei Corbu si cei care vin in vizita, deoarece aceste drumuri se afla in zonele centrale ale celor doua sate.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Achizitie publica

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%