Amenajare trotuare in comuna Sâncrăieni, zona Kincseszeg și Poklonfalva-continuare lucrari / Járdák létrehozása a Kincseszegi és a Poklonfalvi falurészen-munkálatok folytatása2022
Sâncrăieni - Csíkszentkirály
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Investiţia cuprinde amenajare trotuarelor din zona Kincseszeg și Poklonfalva a comunei Sâncrăieni, langa drumul european E578 fostul drum național la acele porţiuni unde zona libera permite acest lucru.În aceasta etapa se va amenaja trotuare pe o parte a drumului, între km 69+466 și km 69+756 in partea zonei Kincseszeg, cu lungimea tronsonului nr.1 de 290 ml.Tot pe partea stanga tronsonul nr.2 in zona Poklonfalva intre km 70+315 și km 70+420 se va amenaja trotuar in lungime de 105 ml. Langă Drumul European E 578 va fi amenajat in jur de 1717 ml de trotuar. Trotuarul se va executa din pavaj prefabricat din beton de 6 cm.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Prin amenajarea trotuarelor va fi asigurat siguranţa circulaţiei pietonilor şi a copiilor pe drumurile publice. Impactul asupra populației va fi pozitiv, deoare ce imbracamintea rutiera modernă elimină praful și noroiul de pe traseu și mărește confortul circulației motorizate și pietonale.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Modernizarea trotuarelor din aceste zone contribuie la dezvoltarea economica şi turistica a zonei.Amenajarea trotuarelor este o necesitate iminenta și face parte integranta din proiectul de dezvoltare a comunei, prin modernizarea trotuarelor va fi asigurat circulatia in siguranta si pentru copii.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Incepand din anul 2019 au fost realizate lucrari in procent de 45%.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

26% - 50%