CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII ȘCOLII GIMNAZIALE DUMITRU GAFTON, CORP B, COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA2022
Gălăuțaș - Galócás
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Investiția constă în modernizarea energetică a clădirii și se va realiza prin intervenții asupra clădirii și asupra instalațiilor aferente clădirii astfel: - izolarea termică a pereților exteriori; - înlocuirea tâmplăriei exterioare; - izolarea termică a planșeului sub acoperiș; - izolarea termică a plăcii pe sol; - uscarea pereților afectați de umiditatea capilară; - modernizarea energetică a instalațiilor de apă caldă de consum; - modernizarea instalației de încălzire; - soluții tehnice pentru creșterea performanței energetice pentru instalațiile electrice de iluminat; - instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice pentru consumul propriu. În data de 11.11.2021 a fost depusă cerere de finanțare nerambursabilă la Administrația Fondului pentru Mediu prin care suma de 2.498.511,93 lei reprezintă 90% din valoarea totală eligibilă aferentă obiectivului și 277.612,44 lei contribuția financiară aferentă cheltuielilor eligibile; 34.654,54 lei reprezintă cheltuieli neeligibile și 312.266,98 lei reprezintă totalul cheltuielilor eligibile și neeligibile de la bugetul local..
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul principal al investiției constă în modernizarea clădirii școlii prin crearea eficienței energetice a acesteia prin reabilitare termică, având ca rezultat final reducerea consumurilor de energie și implicit, optimizarea confortului termic pentru utilizatorii spațiului, asigurarea unui serviciu de educație de calitate în care copilului să i se urmărească evoluția, să fie testat și tratat individual.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Se dorește realizarea acestei investiții deoarece clădirea școlii se află într-o stare avansată de degradare ca urmare a acțiunii seismelor și a dregradărilor datorate fenomenelor meteorologice, așa cum rezultă din expertiza tehnică.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii sunt elevii și profesorii care își desfășoară activitatea în această instituție de învățământ.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
1%

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%