Continuare elaborare planuri cadastrale/Kataszteri tervek készítésének folytatása2022
Sâncrăieni - Csíkszentkirály
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Cadastrul General al Comunei Sâncrăieni a fost finalizat în anul 2017 și fiecare parcelă a primit un număr cadastral. Până la finalizarea Cadastrului General la UAT Sâncrăieni nu au fost pusă în posesie toate parcelele de pe anexele validate. În continuare este necesar elaborarea proceselor verbale în cazul terenurilor care nu au fost retrocedate.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Terminarea lucrării de punere în posesie și intabularea terenurilor aflate la dispoziția Comisiei Locale Sâncrăieni, a terenurilor încă neidentificate și pentru terenurile unde sunt coproprietari.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Lucrăriile cadastrale de intabulare trebuie întocmite de către autoritațile publice locale, se solicita achiziționarea de servicii de elaborare a planurilor cadastrale și întocmirea proceselor verbale
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Planuri cadastrale realizate pe baza contractului de prestari de servicii nr.6229/21.12.2018

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

26% - 50%