Amenajare teren de sport multifuncțional/ Műgyepes sportpálya létrehozása2022
Sâncrăieni - Csíkszentkirály
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Investiția propusă vizează amenajarea unui teren de sport multifuncțional cu gazon artificial, care va fi realizat în curtea Școlii Vitos Mózes din localitate, unde există un teren de sport cu suprafață uzată care necesită reabilitare. Acest teren de sport multifuncțional propus a fi realizat este dedicat în special uzului didactic.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Realizarea investiției va avea un impact pozitiv, determinat în vederea crearii unui spațiu pentru desfășurarea actvităților sportive de către beneficiarii acestuia. Existența terenului de sport multifuncțional face posibil diversificarea activităților din cadrul programelor de educație școlară, de antrenament și de agrement.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Având în vedere că în curtea școlii generale există un teren de sport cu suprafața din asfalt uzat ți degradatcare prezintă pericol în timpul activităților sportive, motiv pentru care se solicită amenajarea unui teren de sport cu gazon artificial multifuncțional, care asigură siguranța jucătorilor, fiind mai moale și flexibilă față de un teren de sport asfaltat. Necesitatea amenajării unui teren de sport multifuncțional este important pentru că tinerii sunt din ce în ce mai atrași de activități statice și este important atragerea atenției către activitățiile sportive pentru păstarea sănătății a tinerilor.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Copii preșcolari, elevi și locuitorii comunei
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Lucrare in faza de execuție, a fost incheiat contractul de lucrări nr.4777 din data de 27.08.2021

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%